جهت استفاده از پست الکترونیکی دانشگاه می توانید از یکی از دو گزینه زیر استفاده نمایید

apple

WEBMAIL SERVICE

Roundcube
play

WEBMAIL SERVICE

IceWarp

    تذکر :
    ▄ نهایتا هر سه ماه یکبار جهت امنیت پست الکترونیکی خود رمز عبور خود را تغییر دهید و یک رمز عبور پیچیده با ویژگیهای زیر انتخاب کنید:
       • از نام کاربری خود در رمزعبور استفاده نکنید.
       • رمزعبور شما باید حداقل شامل 8 کاراکتر باشد.
       • رمز عبور حداقل شامل یک حرف بزرگ، یک عدد، یک کاراکتر ویژه(مانند ~ ! @ # $ % ^ & * < > ) و 5 حرف کوچک باشد.
    ▄ از آنجاییکه برخی از نفوذگران اینترنت در صدد بدست آوردن اطلاعات کاربران از طریق پست الکترونیکی میباشند ، بعضاً نامه های الکترونیکی تحت عناوین "پاسخ بلافاصله"، "ارتقاء سرویس دهنده دانشگاه" و یا عناوین مشابه به منظور دریافت رمز عبور کاربران ارسال می کنند. خواهشمند است برای حفظ امنیت کاربری، از در اختیار گذاشتن کلمه عبور خود به کاربرانی که با نامهایی همچون تیم مدیریت، کاربر خودکار سیستم و ... که اقدام به تقاضای دریافت کلمه عبور کاربران و یا درخواست کلیک بر روی یک لینک خاص میکنند، جداً خودداری فرمایید. لازم به یادآوری است مرکز اینترنت دانشگاه به هیچ وجه نیاز به رمز عبور کاربران ندارد.